Przedszkole ESPERO to mała, kameralna placówka oferująca 2 grupy przedszkolne (do 7osób).

Przyjmujemy dzieci zdrowe jak i takie, które potrzebują większego wsparcia i pomocy (dzieci z orzeczeniem o autyźmie lub z zespołem Aspergera CZESNE: 0zł!). W naszej placówce realizujemy też wsparcie z zakresu wczesnego wspomagania. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach.

Spełniamy wymogi i kryteria obowiązujące publiczne placówki (nadzór kuratorium, sanepidu, straży pożarnej). Nasz budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb dzieci zarówno zdrowych jak i niepełnosprawnych.

W małych grupkach dbamy o dobry rozwój dziecka we wszystkich płaszczyznach: zarówno o świetną edukację, jak i rozwój emocjonalny czy fizyczny. Nasze panie nauczycielki mają czas, aby w pełni zaopiekować się Państwa pociechą i zadbać zarówno, aby dobrze się rozwijała, jak i była ciepło ubrana na spacerku.

Realizujemy podstawę programową, którą wzbogacamy bogatą ofertą zajęć dodatkowych w cenie czesnego:

- codzienne zajęcia z języka angielskiego

- zajęcia z języka niemieckiego i francuskiego

- rytmika

- opieka logopedy, psychologa i profilaktyka wad postawy prowadzona przez fizjoterapeutę

- specjalny program rozwijający umiejętności przyrodnicze (eksperymenty)

- autorski program rozwoju matematycznego

- dodatkowe zajęcia plastyczne i sensoplastyczne

- zajęcia kulinarne

 

Ponadto w naszej placówce dzieci:

- chodzą na basen

- wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze

- uczestniczą w przedstawieniach teatralnych

- mają alpako-terapięulotka przedszkole ESPERO1 ulotka przedszkole ESPERO2