Zajęcia dodatkowe wliczone w czesne:

- język angielski każdego dnia

- niemiecki i francuski

- rytmika

- realizacja podstawy programowej wzbogacana o ciekawe zajęcia plastyczno-techniczne.

- codzienna gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami ćwiczeń korekcyjnych.

- zajęcia kulinarne.

- zajęcia logopedyczne

- opieka psychologa w zależności od potrzeb

- minimum raz w tygodniu eksperyment chemiczny/fizyczny.

-  zajęci manualne

- zajęcia matematyczne i taneczno-ruchowe

- zajęcia specjalistyczne dla dzieci z orzeczeniami i opiniami z poradni