PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIATEK
6:30-8:00 Schodzenie się dzieci, zajęcia według własnych zainteresowań. Schodzenie się dzieci, zajęcia według własnych zainteresowań. Schodzenie się dzieci, zajęcia według własnych zainteresowań. Schodzenie się dzieci, zajęcia według własnych zainteresowań. Schodzenie się dzieci, zajęcia według własnych zainteresowań.
8:00-8:30 Psycholog/Gimnastyka rozwojowa Psycholog/Gimnastyka rozwojowa Psycholog/Gimnastyka rozwojowa Logopeda/Gimnastyka rozwojowa logopeda/Gimnastyka rozwojowa
8:25-8:30 Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania. Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania. Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania. Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania. Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania.
8:30-9:00 Śniadanie + higiena Śniadanie + higiena Śniadanie + higiena Śniadanie + higiena Śniadanie + higiena
9:00-10:00 Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne
10:00-11:30 Pobyt na świeżym powietrzu Pobyt na świeżym powietrzu Pobyt na świeżym powietrzu Pobyt na świeżym powietrzu Pobyt na świeżym powietrzu
11:30-12:00 Zajęcia dydaktyczne matematyczne

Zajęcia dydaktyczne

eksperymenty

Zajęcia dydaktyczne

plastyka

Zajęcia dydaktyczne

muzyczne

Zajęcia dydaktyczne

Kulinarne/teatralna

12:00-12:30 Obiad +higiena Obiad +higiena Obiad +higiena Obiad +higiena Obiad +higiena
12:30-13:45: Sen/odpoczynek Sen/odpoczynek Sen/odpoczynek Sen/odpoczynek Sen/odpoczynek
14:00-14:15 Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek

14:00-15:30

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

15:30-16:30 Zabawy swobodne na świeżym powietrzu/rozchodzenie się dzieci do domu Zabawy swobodne na świeżym powietrzu/rozchodzenie się dzieci do domu Zabawy swobodne na świeżym powietrzu/rozchodzenie się dzieci do domu Zabawy swobodne na świeżym powietrzu/rozchodzenie się dzieci do domu Zabawy swobodne na świeżym powietrzu/rozchodzenie się dzieci do domu


  MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
6:30-8:00

Arriving,

individual activity according to personal interests.

Arriving,

individual activity according to personal interests.

Arriving,

individual activity according to personal interests.

Arriving,

individual activity according to personal interests.

Arriving,

individual activity according to personal interests.

8:00-8:30 Psychologist/Gymnastics development Psychologist/Gymnastics development Psychologist/Gymnastics development Speach therapist/ Gymnastics development Speach therapist/ Gymnastics development
8:25-8:30 Preparing for breakfast. Preparing for breakfast. Preparing for breakfast. Preparing for breakfast. Preparing for breakfast.
8:30-9:00 Breakfast + Hygiene Breakfast + Hygiene Breakfast + Hygiene Breakfast + Hygiene Breakfast + Hygiene
9:00-10:00 Classes Classes Classes Classes Classes
10:00-11:30 Outdoor activity Outdoor activity Outdoor activity Outdoor activity Outdoor activity
11:30-12:00 Math class Experimental class Art class Music class Cooking/Theatrical class
12:00-12:30 Lunch +hygiene Lunch +hygiene Lunch +hygiene Lunch+hygiene Lunch +hygiene
12:30-13:45: Sleeping/resting time Sleeping/resting time Sleeping/resting time Sleeping/resting time Sleeping/resting time
14:00-14:15 Snack time Snack time Snack time Snack time Snack time

14:00-15:30

English

English

English

English

English

15:30-16:30

Outdoor activities/

Going home

Outdoor activities/

Going home

Outdoor activities/

Going home

Outdoor activities/

Going home

Outdoor activities/

Going home